Συμπεράσματα 1ης έκθεσης SFCR

Καταχώρηση 2018/04/22

Την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 η Τράπεζα της Ελλάδος κάλεσε σε ενημέρωση τους εκπροσώπους όλων των ασφαλιστικών εταιρείων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η επισκόπηση των εκθέσεων SFCR και RSR μετά την πρώτη επίσημη υποβολή τους το Μάιο του 2017.

Αναλυτικά η έκθεση

 

 Τα συμπεράσματα της επισκόπησης της SFCR παρουσιάζονται παρακάτω:

 Γενικά:

Οι λόγοι της δημοσιοποίησης

 • Ελλιπής πληροφόρηση των καταναλωτών για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης που ασφαλίζονται
 • Έλλειψη δημόσιων πληροφοριών για ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ασφαλισμένους
 • Υφιστάμενους και μελλοντικούς επενδυτές

Σκοπός της πληροφόρησης

Για τους ασφαλισμένους: Η επαρκής και εύληπτη πληροφόρηση ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης που ασφαλίζονται

 • Στόχος : να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην ασφαλιστική αγορά

Για τους επενδυτές: Η επαρκής και αναλυτική πληροφόρηση ώστε να μπορέσουν να αξιολογήσουν την επένδυση ως μέτοχοι ή ως ανάδοχοι ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου

 • Στόχος : να διευκολύνονται οι επενδυτικές αποφάσεις

Για τις ασφαλιστικές: Διάχυση καλών πρακτικών

 • Στόχος : βελτίωση της λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς

Εταιρική διακυβέρνηση SFCR (αρ. 42 ν.4364, αρ. 8 ΠΕΕ 60, αρ. 32 ΠΕΕ 77)

Το ΔΣ θα πρέπει να έχει εγκρίνει πολιτική για:

 • Τις εργασίες που πρέπει να εκτελούνται και το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την άσκησή τους
 • Τα πρόσωπα/τις λειτουργίες που έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και την «κριτική ανάγνωση» των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται
 • Τις διαδικασίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων δημοσιοποίησης
 • Τις διαδικασίες για την κριτική ανάγνωση και την έγκριση της από το Διοικητικό ΣυμβούΑναλυτικές παρατηρήσεις Σύνοψη:

 

Αναλυτικές παρατηρήσεις ανα ενότητα της SFCR

Σύνοψη:

Σύντομη, σαφής και κατανοητή στους ασφαλισμένους (αρ. 292 Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35) Προκειμένου να μπορούν να αντιληφθούν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της ασφαλιστικής επιχείρησης

Σώμα κειμένου:

 • Αναλυτική πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση, τα χαρτοφυλάκιά της και τον τρόπο που αυτή τα διαχειρίζεται
 • Άρθρα 290 – 298 και Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2452
 • ΠΕΕ 77/2016
 • Τα κείμενα πρέπει να διαβάζονται αυτόνομα Οι παραπομπές σε άλλα δημοσιευμένα κείμενα της επιχείρησης (δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις) επιτρέπονται ΜΟΝΟ κατόπιν εποπτικής έγκρισης (αρ. 38(3) ν. 4364/2016)

Ειδική αναφορά ότι το SCR εξακολουθεί να υπόκειται σε εποπτική αξιολόγηση (αρ. 38(5) ν. 4364/2016)

 • Όταν γίνεται χρήση μεταβατικού μέτρου απαιτείται αναφορά της επίπτωσης:
  • του μηδενισμού του μεταβατικού μέτρου
  • της μείωσης της επίπτωσης κατά 1/16 (Opinion EIOPA 21-12-2016)

Επικαιροποίηση

Απαιτείται στις περιπτώσεις:

 • Εξελίξεων που επηρεάζουν σημαντικά τη συνάφεια των πληροφοριών που έχουν δημοσιοποιηθεί
 • Απόκλισης από το SCR (υπό συνθήκες)
 • Απόκλισης από το MCR (υπό συνθήκες)

Ρόλος του νόμιμου ελεγκτή (ΠΕΕ 105/12-12-2016)

 • Έκθεση ελέγχου για την παροχή εύλογης διασφάλισης Η οποία απευθύνεται στο ΔΣ και δημοσιεύεται ως αναπόσπαστο μέρος του SFCR

Προσαρμογή της γλώσσας του κειμένου ως προς το κοινό στο οποίο απευθύνεται (απλή / κατανοητή / περιεκτική)

 • Η παράθεση νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων περιορίζει τη δυνατότητα του αναγνώστη να αναγνωρίσει τη σημαντική πληροφόρηση η οποία προσιδιάζει στην κάθε επιχείρηση ξεχωριστά

Ενότητες πολύ αναλυτικά ανεπτυγμένες

 • Ενότητες που η πληροφόρηση είναι ελλιπής

Σύνοψη

 • Απουσία πληροφοριών για ενότητες της αναφοράς Καλή πρακτική: η κάλυψη όλων των ενοτήτων της έκθεσης
 • Απαραίτητη η αποτύπωση των ουσιωδών πληροφοριών ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση του αναγνώστη (στο βασικό τμήμα της έκθεσης παρατίθεται αναλυτική πληροφόρηση)

Δραστηριότητα

 • Περιορισμένη ανάλυση για της βασικές εργασίες (πχ πληροφόρηση για τα βασικά προϊόντα, δίκτυα)
 • Απουσία στοιχείων προηγουμένης περιόδου προς σύγκριση
 • Περιορισμένη παροχή ποιοτικών στοιχείων
 • Περιορισμένη πληροφόρηση για τη στρατηγική (νέες εργασίες, διακοπή εργασιών, επενδυτική στρατηγική…) και τυχόν μεταβολή αυτής
 • Απουσία περιγραφής σημαντικών διοικητικών ενεργειών που επηρέασαν τη δραστηριότητα
 • Απουσία σχολιασμού των αποτελεσμάτων και της σύγκρισης τους με τους στόχους του επιχειρηματικού πλάνου
 • Δεν σχολιάζονται οι παράγοντες που είχαν σημαντική επίπτωση στη διαμόρφωση του αποτελέσματος Αν και αναφέρεται το «τι συνέβη» δεν αναφέρεται το «γιατί»

Εταιρική Διακυβέρνηση

 • Χρειάζεται ενίσχυση της διαφάνειας (οργανωτική και διοικητική δομή, σημαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς κλπ)
 • Απουσία αναφοράς της καταλληλότητας του συστήματος διακυβέρνησης βάσει της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των κινδύνων
 • Απουσία αναφοράς στα πρόσωπα του ΔΣ, της Διοίκησης, των επιτροπών και βασικών λειτουργιών, στους ρόλους τους αλλά και στις ικανότητές τους
 • Ελλιπείς πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης καταλληλότητας και αξιοπιστίας και την πολιτική αμοιβών ΔΣ και Διοίκησης
 • Περιορισμένη ανάλυση για τις βασικές λειτουργίες και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου τους
 • Ελλιπής πληροφόρηση για outsourcing (αντικείμενο λειτουργιών και εργασιών, πληροφόρηση για τους παρόχους των υπηρεσιών)

Προφίλ Κινδύνου

 • Περιορισμένες πληροφορίες για την ανάληψη κινδύνων και για την έκθεση σε κίνδυνο, τα δικαιώματα και τις εγγυήσεις, τις υψηλές συγκεντρώσεις κινδύνων και του τρόπου διαχείρισης αυτών
 • Απουσία αναφοράς σε :
  • δείκτες μέτρησης και παρακολούθησης
  • όρια και περιορισμούς
  • ευαισθησία των αποτελεσμάτων σε μεταβολές των παραγόντων κινδύνου
  • Δεν σχολιάζεται η μεταβολή στο προφίλ κινδύνου από το προηγούμενο έτος
  • Έλλειψη αναφοράς σε κινδύνους εκτός τυπικής προσέγγισης
  • Περιορισμένη περιγραφή των τεχνικών περιορισμού του κινδύνου, σχολιασμός της αποτελεσματικότητας αυτών και της επίπτωσής τους στις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

 Aποτιμήσεις

 • Ελλείψεις στην πληροφόρηση αναφορικά με τις τεχνικές προβλέψεις:
  • Μεθοδολογία / μοντέλα (επικύρωση /μεταβολές-βελτιώσεις)
  • χαρτοφυλάκιο (μοντελοποιημένο ή μη)
  • χειρισμός των ορίων
  • ορίζοντας προβολής χρηματοροών
  • επιτόκια και επίπτωση αυτών
  • χρήση ή μη οικονομικών σεναρίων
  • Παράλειψη πληροφόρησης για τις υποθέσεις που βαρύνουν στον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων (πχ θνησιμότητα, έξοδα, ακυρωσιμότητα κ.α.)
  • Έλλειψη περιγραφής σημαντικών μεταβολών σε βασικές παραδοχές από προηγούμενες αποτιμήσεις
  • Περιορισμένη αναφορά στην αξία των μελλοντικών ασφαλίστρων
  • Έλλειψη σεναρίων ευαισθησίας και συμφωνιών με προηγούμενα αποτελέσματα (reconciliation)
  • Περιορισμένες περιγραφές των μεθόδων αποτίμησης ενεργητικού (πχ ακίνητα)
  • Έλλειψη ποιοτικών πληροφοριών για στοιχεία ενεργητικού (πχ τοποθεσία ακινήτων ) Καλή πρακτική θα μπορούσε να αποτελέσει η συμπλήρωση πινάκων που να διευκολύνουν (Στοιχείο, Αξία, υποθέσεις υπολογισμού, και απλοποιήσεις)
  • Περιορισμένη περιγραφή της επίπτωσης της αντασφάλισης (gross-net) και των πληροφοριών για τους αντασφαλιστές

Διαχείριση Κεφαλαίων Ικανοποιητική αποτύπωση της κατηγοριοποίησης των ιδίων κεφαλαίων, αλλά περιορισμένες περιγραφές για τα ακόλουθα:

 • Πηγές δημιουργίας κεφαλαίου
 • Μεταβολή κεφαλαίων
 • Ανάλυση της μεταβολής του reconciliation reserve
 • Επίπτωση των μεταβατικών μέτρων με ευκρίνεια
 • Σενάρια ευαισθησίας

 

 

Υπηρεσίες

 

 

 

 

 

 

 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις αλλα και ελεγκτικές εταιρείες καθώς διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας σχετικά με την αναλογιστική, τη διαχείριση κινδύνων και τη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Πελάτες

 

 Οι πελάτες μας είναι μεγάλες ασφαλιστικές και εμπορικές εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο ενώ η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της Ελλάδας αποτελεί για εμάς προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας.

Καριέρα

 

 

 

 

 

 

 

Προσφέρουμε μοναδικά προνόμια στους συνεργάτες μας ενώ ενδιαφερόμαστε πάντα για νέες συνεργασίες.

*********************************************************************************************************************

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

120260032