Προετοιμασία για τις εξετάσεις ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Πιστοποιητικό Επιπέδου Α')

Καταχώρηση 2018/04/02

Σύμφωνα με την ΠΕΕ 16-21/5/2013 της Τράπεζας της Ελλάδος οι εξετάσεις για τη λήψη του Πιστοποιητικού Επιπέδου Α΄ απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα που σκοπεύουν να ασκήσουν το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή καθώς και σε υπαλλήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών.

Με αφορμή τις προγραμματισμένες εξετάσεις, της 9ης Ιουνίου 2018, η RiAct ξεκινάει ένα κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων με σκοπό την προετοιμασία των στελεχών που πρόκειται να συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται στα κεντρικά γραφεία των επιχειρήσεων, είναι συνολικής διάρκειας 20 ωρών, παραδίδεται έντυπο υλικό στους συμμετέχοντες ενώ επιπλέον διενεργείται και τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και αναλυτική τιμολόγηση καλέστε στο 213 099 4080

Υπηρεσίες

 

 

 

 

 

 

 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις αλλα και ελεγκτικές εταιρείες καθώς διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας σχετικά με την αναλογιστική, τη διαχείριση κινδύνων και τη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Πελάτες

 

 Οι πελάτες μας είναι μεγάλες ασφαλιστικές και εμπορικές εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο ενώ η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της Ελλάδας αποτελεί για εμάς προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας.

Καριέρα

 

 

 

 

 

 

 

Προσφέρουμε μοναδικά προνόμια στους συνεργάτες μας ενώ ενδιαφερόμαστε πάντα για νέες συνεργασίες.

*********************************************************************************************************************

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

120260032