Σκοπός μας είναι να αποτελέσουμε μια προσιτή και προσαρμοσμένη λύση συμβουλευτικής η οποία θα έχει το χαμηλότερο δυνατό κόστος σε συνάρτηση με την καλύτερη υποστήριξη των πελατών.
 
Τα στελέχη μας είναι διαθέσιμα να παρευρίσκονται στους πελάτες ώστε να εκπαιδεύουν και να καθοδηγούν το προσωπικό, αποτελώντας ένα μόνιμο συνεργάτη.
 
Συνδυάζουμε την γνώση των μεγάλων συμβουλευτικών εταιρειών με την ευελιξία του άμεσου συνεργάτη.
 
Παρέχουμε μεγάλη γκάμα υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
 
Η Εταιρεία μας έχει μεγάλη πείρα σε επίκαιρα θέματα που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις όπως έργα Solvency II (υπολογισμούς SCR & MCR, εκθέσεις SFCR & RSR κ.λπ.), έργα Εταιρικής Διακυβέρνησης (πολιτικές, διαδικασίες, επιτροπές κ.λπ.) τα οποία έχει εφαρμόσει κατά το παρελθόν στις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελληνικής Αγοράς αλλά και έργα αποτίμησης υποχρεώσεων προς το προσωπικό σύμφωνα με το πρότυπο IAS19R.

Υπηρεσίες

 

 

 

 

 

 

 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις αλλα και ελεγκτικές εταιρείες καθώς διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας σχετικά με την αναλογιστική, τη διαχείριση κινδύνων και τη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Πελάτες

 

 Οι πελάτες μας είναι μεγάλες ασφαλιστικές και εμπορικές εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο ενώ η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της Ελλάδας αποτελεί για εμάς προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας.

Καριέρα

 

 

 

 

 

 

 

Προσφέρουμε μοναδικά προνόμια στους συνεργάτες μας ενώ ενδιαφερόμαστε πάντα για νέες συνεργασίες.

*********************************************************************************************************************

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

120260032