Θέλω να πάρω προσφορά

Τι είναι:
Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 (IAS19R) αναφέρεται στην αποτίμηση της καθορισμένης υποχρέωσης που αφορά τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων, με την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης με συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία υποδεικνύεται από το Πρότυπο.

Σε ποιους απευθύνεται:
Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, οι οποίες συντάσσουν Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Αναφοράς (IFRS). Επίσης απευθύνεται και σε επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων παρότι οι Οικονομικές Καταστάσεις τους δε συντάσσονται σε Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Αναφοράς (IFRS).

Πόσο Κοστίζει:
Το κόστος της αναλογιστικής μελέτης εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:
1. Πλήθος εργαζομένων
2. Εάν πραγματοποιείται η μελέτη για πρώτη φορά στην επιχείρηση
3. Εάν απαιτείται επιπλέον αποτίμηση και του ομαδικού συμβολαίου των εργαζομένων της επιχείρησης

Γιατί εμάς:
Η RiAct έχει μεγάλη εμπειρία στην αποτίμηση υποχρεώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΔΛΠ19 (IAS19R), ενώ προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές διατηρώντας υψηλή την ποιότητα των υπηρεσιών της.
Πελάτες μας είναι μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά καθώς και θυγατρικές ξένων ομίλων.
Στόχος μας είναι η ορθή αποτίμηση των υποχρεώσεων με το μικρότερο δυνατό κόστος, διότι προσπαθούμε να χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο  213-0994080  ή στείλτε μας email στο info@riact.gr

IAS19 Brochure

Υπηρεσίες

 

 

 

 

 

 

 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις αλλα και ελεγκτικές εταιρείες καθώς διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας σχετικά με την αναλογιστική, τη διαχείριση κινδύνων και τη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Πελάτες

 

 Οι πελάτες μας είναι μεγάλες ασφαλιστικές και εμπορικές εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο ενώ η συνεργασία μας με μια από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της Ελλάδας αποτελεί για εμάς προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας.

Καριέρα

 

 

 

 

 

 

 

Προσφέρουμε μοναδικά προνόμια στους συνεργάτες μας ενώ ενδιαφερόμαστε πάντα για νέες συνεργασίες.

*********************************************************************************************************************

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

120260032